Disclaimer

Lamp & deco is een handelsnaam van Sentine, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 59085223. Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Sentine of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie (voor verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of dat zij geen inbreuk vormen). Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sentine De informatie die op deze website aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

 
Sentine noch één van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.

 
Deze website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Sentine, gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van Sentine. Sentine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei gevolg wanneer een van haar leveranciers een bepaald artikel uit de collectie haalt en het artikel daardoor niet meer leverbaar is. De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Sentine behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op miljoenen sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Sentine alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit betreffende de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze website. 
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de artikelen en diensten van Sentine herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Sentine.

De aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op. De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. Sentine doet haar uiterste best de prijzen zo lang mogelijk gelijk te houden, maar kan wijzigingen in prijs en uitvoering niet uitsluiten.

Hoewel Sentine al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze website ophaalt.

 

Lamp & deco
Herfsttuin 19
3772 VJ Barneveld
Nederland