Privacy Policy

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website Lampendeco.nl. Op deze pagina leggen wij u uit wat onze Privacy Policy is. U kunt hier lezen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij raden u dan ook aan deze pagina aandachtig door te lezen voordat u van onze website gebruik gaat maken. Als u gebruik maakt van onze website dan verklaart u akkoord te gaan met deze Privacy Policy. 

Algemeen

Bescherming van de privacy van onze relaties is zeer belangrijk voor ons. Voor zover op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Lamp & deco conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), waarop onafhankelijk toezicht wordt gehouden door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden slechts gebruikt bij de uitvoering van de opdracht.

Hoe gaan wij om met gegevens?

De gegevens die door ons verzameld worden, worden gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiële informatie, zoals bankrekeningnummer en factuuradres, zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten.

Wij behouden ons het recht voor om uw IP-adres te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Uw IP-adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is een bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd kosteloos door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Het is mogelijk dat wij op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken (o.a. bij een opsporingsonderzoek door de politie). Alleen als duidelijk is dat er een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat, zullen wij de gegevens ook daadwerkelijk aan de wettelijke instantie verstrekken.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Lamp & deco gebruikt Secure Sockets Layer (SSL) om persoonlijke informatie veilig over het internet te versturen. De gegevens worden opgeslagen op een secure server waarbij de toegang tot de informatie alleen mogelijk is met authentificatie.

Welke gegevens worden geregistreerd?

Lamp & deco beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Lamp & deco de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

Beveiliging

Lamp & deco draagt zorg voor een adequate beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens ten aanzien van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend personen die hiertoe door Lamp & deco zijn aangewezen in het kader van de hun opgedragen taken met betrekking tot de uitvoering van uw opdracht.

Uw rechten ten aanzien van de registratie

Wanneer u geen Lamp & deco nieuwsbrief en/of mail wenst te ontvangen, kunt u dat aan onze klantenservice (<link>) doorgeven. U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, klantnummer, password en e-mail adres, kosteloos inzage krijgen in de geregistreerde gegevens. Indien wij/derden door inzage onevenredig in onze/hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.

Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:

- deze gegevens onjuist blijken te zijn;
- de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
- de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Cookies

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Sentine. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Ten slotte

Als u zich na het lezen van bovenstaande informatie toch nog zorgen maakt over uw privacy tijdens een bezoek aan de website van Sentine, neem dan gerust contact (<link>) met ons op.

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in bovenstaande Privacy Policy.

Lamp & deco
Herfsttuin 19
3772 VJ Barneveld